Online Databeskyttelseserklæring

1.         Vores forpligtelse til at beskytte personoplysninger

Dine personoplysninger er meget vigtige for os hos Huntsman Building Solutions (Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77389, USA), i det følgende også kaldet "vi" og/eller "os" og/eller "Huntsman Building Solutions". For bedre at kunne beskytte dine personoplysninger har vi lavet denne erklæring ("Databeskyttelseserklæring"), hvor vi forklarer vores normale praksis vedrørende oplysninger samt de valg, du kan gøre i relation til den måde, dine oplysninger indsamles og bruges på. For at gøre det let for dig at finde denne erklæring har vi gjort den tilgængelig på vores hjemmeside samt i alle de situationer, hvor du bliver bedt om at give personoplysninger.

1.1       Vi opfordrer dig til at læse denne erklæring, så du er sikker på, at du har forstået vores praksis i relation til personoplysninger, før du åbner eller anvender nogen af vores tjenester. Hvis du har læst og forstået indholdet af denne databeskyttelseserklæring, men er uenig i vores praksis, skal du straks forlade vores webside og undgå at bruge eller straks indstille brugen af nogen af vores tjenester. Hvis du har læst denne erklæring, men har yderligere spørgsmål, skal du kontakte os på privacy@huntsmanbuilds.com.

2.         Vigtige oplysninger

2.1       Formålet med denne databeskyttelseserklæring er at oplyse dig tydeligt om, hvad det er for nogle personoplysninger, vi indsamler, hvornår og hvorfor vi indsamler dem, samt hvordan vi indsamler, bruger og deler dine personoplysninger. Samtidig oplyser vi dig om dine rettigheder. Denne databeskyttelseserklæring er ikke tænkt som en erstatning for vilkårene i de aftaler, du måtte have indgået med os, eller for de rettigheder, du måtte have i henhold til gældende love om databeskyttelse.

2.2       Bemærk, at vores webside indeholder links til tredjepartswebsider, som vi ikke er ansvarlige for. Du opfordres til at læse politikkerne om databeskyttelse på de pågældende websider, før du besøger dem.  Denne databeskyttelseserklæring indeholder ikke oplysninger om den praksis, som de pågældende tredjeparter anvender i relation til personoplysninger.

2.3       På vores webside anvender vi cookies og anden sporingsteknologi med henblik på automatisk at indsamle oplysninger om sidens interaktion med besøgende. Nogle af disse oplysninger kan være personlige. Vi forklarer mere om de oplysninger, vi indsamler med cookies og sporingsteknologi, i afsnit 10.

2.4       Beskyttelsen af meget unge menneskers personoplysninger er ekstra vigtig. Derfor indsamler og opbevarer vi aldrig oplysninger på vores webside eller offline om personer, som, vi ved, er under 13 år gamle, og ingen del af vores webside er designet, så den kan virke tiltrækkende på personer under 13. Forældre og værger skal til enhver tid overvåge deres børns aktiviteter. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger fra personer, som er under 13 år gamle, uden at vi har modtaget forældrenes samtykke hertil, sletter vi de pågældende oplysninger. Hvis du mener, at vi muligvis har oplysninger fra eller om en person, som er under 13 år gammel, skal du kontakte os på privacy@huntsmanbuilds.com.

3          Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvordan indsamler vi dem?

3.1       Personoplysninger indsamles, når du frivilligt afgiver dem via en websideformular, hvis du registrer dig på eller bruger en af vores websider eller vores online-tjenester. Vores webside indsamler automatisk visse oplysninger vedrørende sidens interaktion med besøgende med henblik på at lette drift, administration og planlægning. Nogle oplysninger, der kan anses for at være personlige (herunder din browsertype, dit operativsystem, din IP-adresse, dit domænenavn, antallet af gange, du har besøgt websiden, datoerne for dine besøg på websiden, dato og klokkeslæt for en online-anmodning, den tid, der er medgået til at hente de oplysninger, du har anmodet om, fejlkoder, der er genereret, mens din browser har været i kontakt med vores webside, og den tid, du har brugt på at få vist websiden), indsamles muligvis via cookies og andre sporingsteknologier. Samlede oplysninger (som for eksempel oplysninger om, hvor mange gange besøgende logger på vores webside) indsamles muligvis også. Vi forklarer mere om vores brug af cookies og sporingsteknologi i afsnit 10.

3.1.1     Hvis du registrerer dig eller kontakter os som privatperson, indsamler vi dit navn, din e-mail-adresse, dit telefonnummer og din adresse (eller evt. blot byen) samt nogle andre oplysninger, så vi kan følge korrekt op på din anmodning (samlet omtalt som "identifikationsoplysninger") samt nogle oplysninger om den enhed, du bruger med henblik på at få adgang til vores webside eller online-tjenester ("enhedsoplysninger"), eller

3.1.2     Hvis du registrer dig eller kontakter os på vegne af en virksomhed, indsamler vi virksomhedens id-oplysninger fra virksomhedens repræsentant samt enhedsoplysninger.

3.2       Hvis du kontakter os via andre offline-metoder med henblik på at købe vores produkter eller tjenester eller ved hjælp af en eller flere af de kontaktmetoder, der findes offline, indsamler vi identifikations- og betalingsoplysninger, der er relevante for salget og leveringen af de pågældende varer og tjenester, eller som er nødvendige af hensyn til at besvare din anmodning eller klage eller for at håndtere og opfylde din bestilling og levere løbende tjenester.

3.3       Hvis du kontakter os gennem et socialt medie som f.eks. Facebook, Pinterest eller Twitter, indsamler vi dine logonoplysninger samt de personoplysninger, som du frivilligt giver. Hvis du overfører indhold, herunder personoplysninger, til et socialt netværk, og derefter tagger vores webside, vil det indhold, du overfører, være underlagt det pågældende sociale netværks brugsvilkår og databeskyttelseserklæring, selvom du offentliggør indholdet på en officiel Huntsman Building Solutions-side på det sociale netværk. Vi har ikke kontrol over disse brugsvilkår og databeskyttelsespolitikker, og vi har ikke gennemgået dem med henblik på at afklare, om de er tilstrækkelige. Du bør derfor gennemgå dem, før du indsender nogen personoplysninger.

4          Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

4.1       Til at kommunikerer med dig

Vi bruger dine personoplysninger til at besvare dine henvendelser og/eller klager til vores produkter eller tjenester, eller eventuelle andre anmodninger, du sender til os via kontaktformularen, og til at bekræfte din identitet, hvor det er nødvendigt.

4.2       Til at levere vores produkter og tjenester

Vi indsamler dine personoplysninger med henblik på at tilbyde vores produkter og/eller tjenester og deres funktioner. Vi bruger muligvis de indsamlede oplysninger med henblik på at validere din bestilling eller dit abonnement, til at behandle din betaling og til at levere de produkter og tjenester, du har anmodet om eller bestilt, eller som du abonnerer på. Vi bruger også dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at håndtere og opfylde din bestilling og yde dig kundesupport.

Vi bruger også disse oplysninger til kundehåndtering og til at pleje vores forhold til dig, så du kan få en førsteklasses kundeoplevelse.

4.3       Til interne forretningsformål som for eksempel:

4.3.1     at forbedre vores produkter, så de passer bedre til vores kunders behov, og få viden om mulige forbedringer

4.3.2     at forbedre vores tjenester til dig og gøre din browsingoplevelse mere relevant Nogle af oplysningerne (især de oplysninger, der indsamles af cookies og anden sporingsteknologi) hjælper os med at forbedre vores webside og

4.3.3     til at spore eventuelle bedrageriske aktiviteter og andre upassende aktiviteter og overvåge integriteten af indholdet på vores webside.

5          Gennemførelse af direkte markedsføring:

Vi bruger muligvis dine personoplysninger, herunder oplysninger om din bestilling, som din adresse til direkte markedsføring. For eksempel sender vi dig muligvis Vi e-mails for at informere dig om nyheder og opdateringer i relation til produkter og tjenester. Det kan være i form af e-mails, almindelig post, sms, telefon eller målrettede online-reklamer. Hvis det er påbudt i henhold til loven, indhenter vi dit samtykke, før vi sender dig denne markedsføringsinformation.

5.1       For at beskytte dine personoplysninger og sikre, at du har kontrol over brugen af dine personoplysninger, giver vi dig altid mulighed for at "fravælge" direkte markedsføring (eller trække dit samtykke tilbage), når du kontakter os i forbindelse med et produkt eller en tjeneste, eller du modtager en e-mail, tekst eller anden direkte markedsføringskommunikation.

5.2       Du har til enhver tid ret til at forebygge direkte markedsføring i enhver form. Det gør du ved at benytte fravælgelseslinket, der findes i hver henvendelse, eller ved at sende en e-mail til adressen privacy@huntsmanbuilds.com.

5.3       På baggrund af de oplysninger, vi har om dig, forsøger vi altid at begrænse den direkte markedsføring til et rimeligt og afmålt niveau, så du kun modtager henvendelser, som, vi mener, kan være interessante og relevante for ud baseret på de oplysninger, vi har om dig.

6          Juridisk grundlag for behandlingen af personoplysninger:

6.1       Vi indsamler, bruger eller deler kun dine personoplysninger med de formål, der fremgår af vores databeskyttelseserklæring, når vi er sikre på:

6.1.1     at vores brug af dine personoplysninger er nødvendig, for at vi kan opfylde en aftale med dig eller indgå en aftale med dig. For at vi kan levere vores produkt og tjeneste, er det for eksempel nødvendigt, at vi behandler visse personoplysninger med henblik på at opfylde din bestilling, eller

6.1.2     at vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at understøtte den legitime interesse, vi som virksomhed har i at levere produkter og tjenester til vores kunder, forudsat at det til enhver tid sker på en måde, der er proportional og tager hensyn til dine personlige rettigheder. For eksempel tilstræber vi altid at forbedre vores produkter og tjenester med henblik på at sikre, at de passer bedre til vores kunders behov. Desuden behandler vi dine personoplysninger med henblik på at lære vores kunder at kende og pleje vores forhold til dig, så du kan få en førsteklasses kundeoplevelse, eller

6.1.3     at vores brug af dine personoplysninger er nødvendig, for at vi kan opfylde en relevant juridisk forpligtelse, som vi måtte have. For eksempel til at føre korrekte regnskaber, til at opfylde gyldige krav fra offentlige myndigheder, til at opfylde gældende love og bestemmelser eller andre juridiske påbud, eller

6.1.4     at du har givet dit samtykke til, at vi må bruge dine personoplysninger til det formål (f.eks. hvis du giver dit samtykke til, at vi må kontakte dig i forbindelse med markedsføring).

6.2       Hvis grundlaget for behandlingen er dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og på den måde forhindre behandlingen.

7          Hvordan beskytter og opbevarer vi dine personoplysninger?

7.1       Datasikkerhed

7.1.1     For at forebygge uautoriseret adgang, sikre, at alle oplysninger er korrekte, og sikre, at oplysningerne anvendes korrekt, har vi truffet passende fysiske, elektroniske og administrative procedurer med henblik på at beskytte og sikre de oplysninger, vi indsamler. Nogle af de foranstaltninger, vi træffer, er for eksempel at pålægge vores medarbejdere og serviceudbydere tavshedspligt og at destruere eller permanent anonymisere personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem til at opfylde de formål, med hvilke de blev indsamlet. Huntsman Building Solutions overholder alle gældende love i de tilfælde, hvor der måtte ske brud på sikkerheden, fortroligheden eller integriteten af dine personoplysninger, og i de tilfælde, hvor vi anser det for passende, eller hvor vi har en forpligtelse hertil i henhold til loven, underretter vi dig så hurtigt som muligt og uden urimelig forsinkelse via e-mail, tekst eller tydelig offentliggørelse på vores webside, for så vidt det står mål med (i) det legitime behov for retshåndhævelse eller (ii) eventuelle nødvendige foranstaltninger med henblik på at bestemme omfanget af overtrædelsen og gendanne en rimelig grad af integritet i datasystemet.

7.1.2     Beskyttelsen af personoplysninger afhænger dog også delvis af sikkerheden på den enhed, du bruger til at kommunikere med os, sikkerheden, du bruger til at beskytte dine logonoplysninger (hvor det er relevant), og den beskyttelse, som din internetudbyder giver. Vi træffer alle forretningsmæssigt rimelige foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysninger indsamles og beskyttes i henhold til denne databeskyttelseserklæring samt alle gældende love og bestemmelser.

7.2       Opbevaring af data

7.2.1     Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere vores produkter og tjenester, samt så længe vi har juridisk ret hertil og baseret på vores juridiske forpligtelser (f.eks. i relation til opbevaring af fakturaer) eller legitime interesser (f.eks. i at opbevare oplysninger med henblik på at kunne reagerer på eventuelle tvister eller klager).

7.2.2     Desuden har vi en databeskyttelsespolitik, som vi anvender på de oplysninger, vi har i vores varetægt. Når vi ikke længere har brug for dine oplysninger, sørger vi for, at de slettes eller bliver anonymiseret.

8          Vi kan dele dine personoplysninger

Huntsman Building Solutions kan kun dele dine personoplysninger med tredjeparter (eller på anden måde indrømme adgang til dem) på følgende måde og i følgende tilfælde:

8.1       med andre Huntsman Building Solutions-afdelinger med de formål, der fremgår af denne databeskyttelseserklæring.

8.2       med tredjeparter, til hvem den relevante Huntsman Building Solutions-enhed har overladt hele eller dele af databehandlingen. Formålet med at overføre oplysningerne vil være at hjælpe med at lede vores virksomhed og levere tjenesterne.  Vi kan for eksempel overføre dine personoplysninger til serviceudbydere, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre en bestilling og levere dit produkt. Andre tilfælde kan være overførsel til udbydere af e-marketingtjenester, hosting-udbydere og udbydere af andre relevante tjenester.  Bemærk, at vi aldrig sælger dine personoplysninger til en tredjepart. Disse tredjeparter har påtaget sig tavshedsforpligtelser og bruger kun de personoplysninger, vi deler med dem, eller som de indsamler på vegne af os, med henblik på at levere de tjenester, som vi har indgået aftale med dem om at levere.

8.3       i de tilfælde, hvor der er tilladelse hertil i henhold til lokale databeskyttelsesbestemmelser, kan Hunsman Building Solutions afsløre eller på anden måde indrømme andre adgang til dine personoplysninger i relation til en legal anmodning som for eksempel en stævning, retssager, dommerkendelser eller retskendelser, eller i henhold til gældende love, hvis vi har god grund til at tro, at vi er juridisk forpligtet hertil med eller uden dit samtykke. For så vidt der er tilladelse hertil, kan vi også indrømme adgang til disse oplysninger i særlige nødstilfælde, hvor der er fysiske risici.

8.4       vi kan afsløre personlige oplysninger eller andre oplysninger, som vi har indsamlet fra eller om dig, for tredjeparter i forbindelse med en fusion, overtagelse, konkurs eller et salg af alle eller størstedelen af dine ejendele, i det omfang det er nødvendigt for processen.

9          Overførsel er personoplysninger globalt

9.1       Dine personoplysninger kan bliver overført til og opbevaret i andre lande, som har andre grader af databeskyttelse end det land, hvor du bor. Især hvis du bor i EU, bør du være opmærksom på, at dine personoplysninger kan blive delt med og overført til Huntsman Building Solutions-afdelinger og tredjepartsserviceudbydere, som befinder sig uden for EU. Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at overførslen af dine personoplysninger sker i henhold til gældende lov, og at de behandles fortroligt, så dine personlige rettigheder og interesser beskyttes, og at overførsler begrænses til lande, der anses for at anvende en passende grad af juridisk beskyttelse, eller hvor vi kan være sikre på, at der er truffet alternative foranstaltninger med henblik på at beskytte dine personlige rettigheder. I den forbindelse gælder følgende:

9.1.1     vi vil sikre, at overførsler inden for Huntsman Building Solutions og dets affilierede selskaber vil være dækket af en aftale mellem medlemmerne af Huntsman Building Solutions-gruppen (en aftale på tværs af gruppen), som forpligter hvert medlem til at sikre, at personoplysninger sikres i passende og konsistent omfang, uanset hvor de overføres inden for gruppen

9.1.2     hvis vi overfører dine personoplysninger uden for Huntsman Building Solutions eller til tredjeparter, som hjælper med at levere vores produkter og tjenester, forpligter vi dem til at beskytte dine personoplysninger. Nogle af disse garantier er anerkendte certificeringsordninger som EU - US Privacy Shield til beskyttelse af personoplysninger, der overføres fra EU til USA eller

9.1.3     hvis vi modtager anmodninger om at udlevere oplysninger fra udøvende eller lovgivende myndigheder, vil vi validere de pågældende anmodninger, før vi afslører dine personoplysninger.

9.2       Du har ret til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi træffer (inklusive en kopi af relevante aftaleretlige forpligtelser), for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes i tilstrækkelig grad, når de overføres som beskrevet ovenfor.

10        Brug af cookies og andre sporingsteknologier

Huntsman Building Solutions bruger bestemte overvågnings- og sporingsteknologier (som for eksempel cookies, beacons, pixels, tags og scripts). Disse teknologier bruges med henblik på at opretholde, levere og forbedre vores tjenester løbende og give vores kunder en bedre oplevelse.  Takket være disse teknologier kan vi for eksempel bevare og spore vores kunders præferencer og godkendte sessioner, gøre vores tjenester mere sikre, identificere tekniske problemer, brugertendenser og effektiviteten af kampagner samt overvåge og forbedre den overordnede effekt og kvalitet af vores tjenester.

Bemærk, at tredjepartsudbydere, der installere cookies eller bruger andre sporingsteknologier gennem vores tjenester, kan have deres egne politikker, som regulerer, hvordan de indsamler og opbevarer oplysninger. Sådanne praksisser er ikke omfattet af vores databeskyttelseserklæring, og vi har ikke nogen kontrol over dem.

10.1     Cookies

10.1.1   Vores webside bruger cookies, web beacons og lignende teknologier ("Cookies") med henblik på at spore de oplysninger, som du giver os gennem din browser, når du bruger vores webside. Cookies er små tekstfiler, der indeholder en lille mængde information, som hentes og kan gemmes på en hvilken som helst af dine enheder, der understøtter brug af internettet, herunder f.eks. din computer, smartphone eller tablet. De fungerer som en slags hukommelse for en webside. Vi bruger mange forskellige typer cookies.

10.2     Vi bruger følgende cookies på vores webside:

10.2.1   Nødvendige cookies

Nødvendige cookies er af afgørende betydning og hjælper dig med at navigere på vores webside. De hjælper med at fremme sikkerheden og den grundlæggende funktionalitet og er nødvendige for, at vores webside kan fungerer korrekt. Hvis du blokerer disse cookies, kan vi ikke garantere, at siden fungerer korrekt, eller at dit besøg er sikkert.  Funktionscookies

10.2.2   Funktionscookies

Funktionscookies bruges til at give dig den bedst tænkelige oplevelse. Disse cookies bruges for eksempel til at gøre indholdet mere personligt for dig og for det sted, hvor du befinder dig. De sikrer også, at vores webside kan huske de valg, du træffer (for eksempel deaktivering af brugen af cookies eller lokationer, som du tidligere har valg), så du kan få vist mere personlige funktioner.

10.2.3   Ydelsescookies

Ydelsescookies hjælper os med at forstå brugernes adfærd på vores webside. De sikrer, at vi løbende kan forbedre vores webside og få de bedste oplysninger i relation til vores formål. Disse cookies bruges også til at hjælpe os med bedre at forstå, hvor effektiv vores webside er. For eksempel fortæller disse cookies os, hvilke sider besøgende oftest går ind på, og om de får fejlmeddelelser fra websider.

10.2.4   All cookies administreres af tredjeparter, og du kan finde flere oplysninger i databeskyttelseserklæringerne på de pågældende tredjeparters websider. Vi bruger især Google Analytics, der hjælper os med at vurdere, hvordan du og andre webbrugere anvender vores webside, og disse oplysninger er vigtige for, at vi løbende kan forbedre funktionaliteten på vores webside. De kan gemmes i alt fra 30 minutter til to år. De oplysninger, som disse cookies genererer om din brug af vores webside (inklusive din IP-adresse), overføres til og gemmes af Google Inc. på servere i USA.

10.3     Administrer dine cookie-indstillinger:

Når du har givet os dit samtykke til, at vi må anvende cookies, gemmer vi en cookie på din computer eller enhed, så den huskes til næste gang. Internetbrowsere tillader, at du ændrer dine cookieindstillinger og for eksempel blokerer visse typer cookies eller filer. Du kan derfor blokere cookies ved at aktivere den indstilling i din browser, der tillader, at du afviser installationen af alle eller vise typer cookies.  Hvis du bruger indstillingen til at blokere alle cookies, kan du dog muligvis ikke få adgang til alle eller dele af websiden, da der i visse tilfælde er tale om funktionscookies. Du kan finde yderligere oplysninger om sletning eller blokering af cookies her: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

11        Dine rettigheder i relation til dine personoplysninger

11.1     Med forbehold for paragraf 11.2, visse undtagelser og situationer, der afhænger af typen af behandling, vi foretager, har du i henhold til denne paragraf følgende rettigheder:

11.1.1   til at gøre indsigelse mod behandlinger, som vi har retfærdiggjort på baggrund af en legitim interesse, og at gøre indsigelse (uden at angive nogen grund) mod direkte markedsføringsaktiviteter

11.1.2   til at anmode os om at give dig en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig, og du har ret til at blive informeret om (a) kilden til dine personoplysninger (b) formålene, det juridiske grundlag og metoderne for behandlingen (c) den dataansvarliges identitet og (d) de enheder eller kategorier af enheder, som dine personoplysninger kan blive overført til

11.1.3   til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger i de tilfælde, hvor: (a) rigtigheden af dine personoplysninger er blevet draget i tvivl (b) behandlingen er lovlig, men du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger (c) vi ikke længere har brug for dine personoplysninger for at opfylde de formål, med hvilke de blev indsamlet, men de er nødvendige, for at vi kan etablere, udøve eller forsvare os imødegå et juridisk krav

11.1.4   til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger i særlige situationer (f.eks. hvor de ikke længere er nødvendige i relation til de formål, med hvilke de blev indsamlet og behandlet)

11.1.5   til i særlige tilfælde at anmode om, at vi overfører dine personoplysninger til en anden virksomhed i et maskinlæsbart format (dataportabilitet)

11.1.6   til at trække dit samtykke tilbage

11.1.7   til at anmode om, at vi ændrer den måde, hvorpå vi kontakter dig i markedsføringsmæssig sammenhæng

11.1.8   til at anmode om, at vi berigtiger eventuelle fejl i dine personoplysninger eller opdaterer dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt

11.1.9   til at indhente en kopi af de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet i forbindelse med overførslen af dine personoplysninger til lande uden for EU, og

11.1.10 til at indgive en klare til den lokale databeskyttelsesmyndighed.

11.2     Vi kan bede dig om yderligere oplysninger med henblik på at bekræfte din identitet samt af sikkerhedsmæssige grunde, før vi afslører de personoplysninger, du har anmodet om. Vi forbeholder os retten til at kræve betaling, for så vidt der er hjemmel hertil i loven, for eksempel hvis din anmodning er åbenlyst ubegrundet eller overdreven.

12        Ændringer af denne databeskyttelseserklæring

Vi kan til enhver tid opdatere og ændre denne databeskyttelseserklæring, så den opfylder gældende lovkrav og afspejler vores måde at drive forretning på. Vi beder dig om jævnligt at kontrollere disse sider, så du er sikker på, at du har den nyeste version af denne databeskyttelseserklæring.

13        Kontaktoplysninger

13.1     Hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelseserklæring eller ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, som er beskrevet i paragraf 11, kan di kontakte os på:

13.1.1   Via e-mail: privacy@huntsmanbuilds.com

13.1.2   Via brev til vores databeskyttelsesteam: 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380 USA

13.1.3   Via telefon: +1 281 719 6000

Vi vil forsøge at løse eventuelle klager vedrørende brugen af dine personoplysninger i henhold til denne databeskyttelseserklæring.

13.2     Hvis du er bosiddende i en EU-medlemsstat, har du til enhver tid også ret til at indgive en klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed.  Vi opfordrer dig dog til at kontakte os først.