Žiadosť o údaje

Vaše práva a možnosti
 

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré od vás získavame, ponúkame vám určité možnosti. Kliknutím na akýkoľvek odkaz v našom e-maile na zrušenie odberu sa môžete rozhodnúť nedostávať našu e-mailovú komunikáciu. Okrem toho si môžete aktualizovať svoje preferencie alebo predložiť žiadosť tak, že sa s nami spojíte prostredníctvom uvedených odkazov alebo, ako je inak uvedené v časti Ako sa s nami spojiť nášho vyhlásenia o online ochrane osobných údajov. V rozsahu stanovenom právnymi predpismi vašej jurisdikcie môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás vedieme, alebo o opravu, úpravu alebo odstránenie údajov tak, že sa s nami spojíte podľa vyššie uvedeného postupu. Ak to povoľujú právne predpisy, môžete odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám v minulosti poskytli, alebo na základe oprávnených dôvodov namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pričom budeme vaše preferencie uplatňovať od daného momentu.


Vytvorte žiadosť v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.
Kliknite tu

Vezmite na vedomie, že spoločnosť Huntsman Building Solutions za posledných dvanásť (12) mesiacov nepredala žiadne osobné údaje.

Kedykoľvek môžete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie online. 
Spravovať súbory cookie