Žádost o údaje

Vaše práva a volby

V souvislosti s osobními údaji, které o vás shromažďujeme, vám nabízíme určité volby. Kliknutím na odkazy k odhlášení v našich e-mailech se můžete rozhodnout, že od nás nechcete e-mailová sdělení dostávat. Chcete-li navíc aktualizovat své volby nebo odeslat žádost, obraťte se na nás prostřednictvím odkazů níže nebo dle pokynů v části „Jak nás kontaktovat“ v on-line oznámení o ochraně osobních údajů. V rozsahu stanoveném zákonem vaší jurisdikce můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, nebo požádat o opravu, doplnění nebo smazání údajů tím, že se na nás obrátíte způsobem, jak je uvedeno výše. Je-li to stanoveno zákonem, můžete jakýkoli souhlas, který jste nám dříve poskytli, odvolat nebo kdykoli ze zákonných důvodů vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a vaše volby budeme od dané doby do budoucna uplatňovat.

 

Podejte žádost týkající se vašich osobních údajů.
Klikněte zde

Upozorňujeme, že společnost Huntsman Building Solutions za posledních dvanáct (12) měsíců neprodala žádné osobní údaje.

Spravujte své volby souborů cookie kdykoli online. 

Spravujte soubory cookie