Aviz privind confidențialitatea pentru candidați 

Data intrării în vigoare: 15 iunie 2021

Orice date cu caracter personal pe care le furnizați întreprinderii Huntsman Building Solutions („HBS”) în cadrul procesului de recrutare online și/sau în orice alt mod în scopul potențialei angajări (inclusiv orice date cu caracter personal sensibile) pot fi stocate și prelucrate în scopul înregistrării, candidaturii și eventualei selecții a dumneavoastră, și în legătură cu orice angajare sau plasare ulterioară în cadrul Huntsman Building Solutions, cu excepția cazului în care se fac alte precizări la momentul colectării datelor respective.  Huntsman Building Solutions va asigura protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea.

 

Prin depunerea candidaturii sau a CV-ului dumneavoastră, declarați că ați citit următorul Aviz privind confidențialitatea pentru candidați. Dacă nu doriți ca noi să utilizăm datele dumneavoastră conform descrierii de mai jos, vă rugăm să nu vă depuneți CV-ul sau candidatura.

 

Acest Aviz privind confidențialitatea pentru candidați explică:

 • ce informații colectăm pe parcursul procesului de candidatură și recrutare;
 • cum utilizăm aceste date;
 • ce mijloace tehnice folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră;
 • cine poate accesa datele dumneavoastră;
 • cât timp vom păstra datele dumneavoastră;
 • cum puteți consulta și actualiza datele pe care le colectăm despre dumneavoastră;
 • cum protejăm datele dumneavoastră; și
 • cum ne puteți contacta pentru întrebări și observații.

 

 1. Ce date colectăm?

 

Acest Aviz privind confidențialitatea pentru candidați acoperă toate datele pe care le primim din partea dumneavoastră și pe care le colectăm și prelucrăm în legătură cu dumneavoastră în contextul candidaturii dumneavoastră și procesului ulterior de recrutare.  După finalizarea procesului de candidatură, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi păstrate și prelucrate ulterior conform acestui aviz, în scopul comparării competențelor și a calificărilor dumneavoastră cu viitoare poziții vacante disponibile (în cazurile în care legea în vigoare permite acest lucru), pentru a vă identifica drept un potențial candidat pentru viitoare poziții vacante adecvate și/sau pentru a vă informa despre astfel de poziții vacante viitoare adecvate. Dacă sunteți selectat/ă pentru angajare de către Huntsman Building Solutions, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi folosite în scopul inițierii unui raport de muncă, inclusiv pentru trimiterea de corespondență sau informații generale legate de raportul de muncă.

Aceste date includ: informații de identificare și contact, caracteristici personale (precum sexul și data nașterii), educația și experiența profesională (inclusiv note, certificate, diplome, referințe), preferințe privind locul de muncă, puncte forte, domenii de interes, hobby-uri, clipuri video, clipuri audio, date financiare (de ex. salariul curent și salariul dorit), toate datele din CV-ul dumneavoastră, toate datele vizibile pe profilul dumneavoastră LinkedIn și alte rețele de socializare sau site-uri web publice și toate informațiile pe care ni le furnizați în scris sau oral în contextul candidaturii dumneavoastră.

 

 1. Cum utilizăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră vor fi folosite în cadrul procesului de candidatură și recrutare, inclusiv pentru:

 1. evaluarea competențelor, a calificărilor și a intereselor dumneavoastră în cadrul perspectivelor dumneavoastră de carieră;
 2. verificarea datelor dumneavoastră, verificarea referințelor și/sau efectuarea unor verificări privind antecedentele (dacă este cazul);
 3. comunicarea privind procesul de recrutare și candidatura dumneavoastră; și
 4. îmbunătățirea procesului de recrutare al Huntsman Building Solutions.

Prelucrarea în scopurile 1, 2 și 3 de mai sus este necesară pentru potențiala încheiere a unui contract de muncă între dumneavoastră și Huntsman Building Solutions, iar prelucrarea în scopul 4 este bazată pe interesul legitim al Huntsman Building Solutions privind îmbunătățirea proceselor sale de recrutare, în baza procesului dumneavoastră de candidatură și recrutare.

 

 1. Cum prelucrăm datele dumneavoastră?

Candidaturile primite sunt stocate prin mijloace electronice de către personalul nostru de resurse umane într-un fișier digital pe serverele noastre centrale sau într-o bază de date online dintr-un cloud.

 

 1. Cine poate accesa datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi partajate cu alte entități ale Huntsman Building Solutions. În cadrul acestor entități, personalul de resurse umane și managerii au acces la datele dumneavoastră.  În anumite cazuri, personalul tehnic poate accesa datele dumneavoastră, însă doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemelor noastre tehnice.

Cu excepția cazurilor specificate în acest aviz, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi divulgate altor părți terțe. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate afiliaților Huntsman Building Solutions și organizațiilor terțe care furnizează soluții de administrare sau alte servicii pentru Huntsman Building Solutions. Atunci când furnizați informații necesare în vederea înregistrării sau în cazul trimiterii CV-ului către Huntsman Building Solutions folosind un site web al unei părți terțe, informațiile și CV-ul dumneavoastră vor fi stocate pe serverul organizației terțe respective.  În astfel de cazuri, gestionarea informațiilor de înregistrare și a CV-ului dumneavoastră va fi supusă politicilor de confidențialitate ale acelui furnizor.

 

 1. Cât timp vom păstra datele dumneavoastră?

Dacă nu încheiați un contract de muncă cu Huntsman Building Solutions, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în contextul candidaturii dumneavoastră vor fi păstrate de Huntsman Building Solutions pentru o perioadă de maxim doi ani, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede o perioadă de păstrare diferită.

În cazul unei posibile angajări, detaliile dumneavoastră vor fi incluse în dosarul dumneavoastră de personal.

 

 1. Consultarea și actualizarea datelor dumneavoastră

Aveți dreptul de a vizualiza, corecta sau șterge datele dumneavoastră, precum și dreptul de a transfera datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat către o altă organizație.  În acest scop, vă rugăm să faceți clic pe următorul link pentru a transmite o solicitare de acces în calitate de persoană vizată (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/ro-RO/solicitare-de-date.

Dumneavoastră sunteți responsabil/ă pentru datele pe care ni le furnizați și consecințele aferente. Nu este permisă furnizarea de informații care încalcă obligațiile privind confidențialitatea, proprietatea intelectuală sau secretele comerciale ale altor persoane, cu excepția cazului în care aveți consimțământul explicit al acestora.  Prin transmiterea de referințe, garantați faptul că ați informat persoanele respective cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal conform descrierii din acest document.

 

 1. Securitatea datelor dumneavoastră

Sistemele noastre IT sunt protejate împotriva accesului neautorizat. Doar persoanele autorizate au acces la datele dumneavoastră, în baza numelui de utilizator și parolei personale și doar prin intermediul unei conexiuni securizate la internet sau printr-o conexiune intranet. Consultarea datelor cu caracter personal de către persoane autorizate este permisă doar în măsura în care acest lucru este relevant în contextul sarcinii lor specifice.

De asemenea, am implementat măsuri tehnice, fizice și organizaționale adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră împotriva ștergerii, modificării sau divulgării neautorizate sau accidentale și împotriva abuzului, daunelor sau furtului.

 

 1. Contact

Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas, 77380, SUA este operatorul de date în scopurile specificate în acest aviz.  Dacă doriți să consultați, actualizați și/sau ștergeți datele dumneavoastră, vă rugăm să faceți clic pe următorul link pentru a transmite o solicitare de acces în calitate de persoană vizată (https://www.huntsmanbuildingsolutions.com/ro-RO/solicitare-de-date).  Pentru întrebări, observații sau orice plângeri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta și:

Huntsman Building Solutions
În atenția: Responsabilului cu confidențialitatea datelor
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, Texas 77380 SUA

 

Telefon: (281) 719-6000
E-mail: privacy@huntsman.com

De asemenea, aveți în orice moment (i) dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, (ii) dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (dacă este relevant) și (iii) dreptul de depune o plângere la autoritatea pentru protecția datelor.

 

 1. Modificarea acestui Aviz privind confidențialitatea pentru candidați

La nivelul acestui Aviz privind confidențialitatea pentru candidați sunt realizate modificări în mod regulat. Cea mai recentă versiune este disponibilă întotdeauna pe această pagină. Data la care textul a fost modificat ultima oară poate fi găsită în antetul documentului. Vă rugăm să verificați în mod regulat dacă a fost publicată o nouă versiune, deoarece aceste modificări se vor aplica datelor dumneavoastră începând cu data publicării.

 

 1. Declarație și consimțământ

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a formularului de candidatură:

 • Declarați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat prevederile acestui Aviz privind confidențialitatea pentru candidați; 
 • Declarați că informațiile furnizate de către dumneavoastră sunt complete și exacte;
 • Sunteți de acord cu prelucrarea informațiilor conținute în formularul dumneavoastră de candidatură sau în formularele de candidatură ulterioare și a oricăror alte date cu caracter personal furnizate, în maniera și în măsura descrise în acest aviz; 
 • Autorizați entitatea afiliată Huntsman Building Solutions relevantă cu privire la verificarea tuturor declarațiilor din formularul de candidatură sau dispunerea verificării în numele acesteia și autorizați verificările privind referințele. Verificările privind referințele vor fi efectuate numai în cazurile în care legislația aplicabilă permite acest lucru și pot include, printre altele, investigații privind creditele, verificarea parcursului profesional, verificări privind referințele, verificări privind educația, verificarea prerogativelor, verificări privind condamnările penale, verificarea pașaportului, investigații privind eventuale funcții de conducere deținute, rapoarte privind permisul de conducere, verificarea dreptului la muncă și verificarea statutului de rezident; 
 • Autorizați divulgarea de informații relevante (inclusiv date cu caracter personal) către Huntsman Building Solutions sau reprezentanții acesteia în legătură cu candidatura dumneavoastră de către orice părți terțe relevante; și
 • Sunteți de acord cu transferarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv transferul transfrontalier în țări din cadrul și din afara Spațiului Economic European) între afiliații Huntsman Building Solutions și/sau părți terțe care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în numele Huntsman Building Solutions în scopurile și în măsura descrise în acest aviz.