Informacja o polityce prywatności w Internecie

 

1.         Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności

W firmie Huntsman Building Solutions (Huntsman Building Solutions, 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77389, USA), dalej: „my” i/lub wszelkie formy pochodne i/lub „Huntsman Building Solutions”, bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony prywatności użytkowników. Aby lepiej chronić prywatność użytkowników, przedstawiamy niniejszą informację („Informacja o polityce prywatności”), w której wyjaśnione zostały dostępne dla użytkownika praktyki i opcje wyboru, jakiego może dokonać w odniesieniu do jego danych, które są zbierane i wykorzystywane. Aby ułatwić znalezienie niniejszej informacji, udostępniamy ją na naszej stronie głównej oraz w każdym miejscu, w którym wymagane może być podanie danych osobowych.

 

1.1       Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z niniejszą informacją i upewnienie się, że nasze praktyki są w pełni zrozumiałe, przed uzyskaniem dostępu do którejkolwiek z naszych usług i przed skorzystaniem z nich. Jeżeli po zapoznaniu się z niniejszą Informacją o polityce prywatności i jej zrozumieniu użytkownik nadal sprzeciwia się naszym praktykom, musi bezzwłocznie opuścić naszą witrynę internetową i unikać lub zaprzestać korzystania z wszelkich naszych usług. Jeżeli po zapoznaniu się z niniejszą informacją użytkownik chciałby uzyskać dalsze wyjaśnienia, prosimy o kontakt pod adresem privacy@huntsmanbuilds.com.

 

2.         Istotne informacje

 

2.1       Celem niniejszej Informacji o polityce prywatności jest przekazanie użytkownikowi wyraźnych wyjaśnień dotyczących tego, jakie dane osobowe gromadzimy, kiedy i w jaki sposób je gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy, oraz przedstawienie użytkownikowi przysługujących mu praw ustawowych. Niniejsza Informacja o polityce prywatności nie została sporządzona, aby zastąpić warunki jakiejkolwiek umowy zawartej z nami przez użytkownika ani jakiekolwiek prawa, które mogą przysługiwać użytkownikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

2.2       Należy pamiętać, że nasze witryny internetowe zawierają łącza do witryn osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności. W przypadku odwiedzenia takich witryn internetowych należy zapoznać się z politykami prywatności zamieszczonymi w tych witrynach internetowych.  W niniejszej Informacji o polityce prywatności nie uwzględniono praktyk ochrony prywatności czy postępowania z informacjami stosowanych przez takie osoby trzecie.

2.3       Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu automatycznego gromadzenia określonych informacji dotyczących jej interakcji z odwiedzającymi. Niektóre z tych informacji mogą obejmować dane osobowe. Więcej informacji na temat danych gromadzonych za pomocą plików cookie i technologii śledzenia znajduje się w punkcie 10.

2.4       Ochrona prywatności bardzo młodych użytkowników jest szczególnie istotna. Z tego względu nigdy nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji w naszej witrynie internetowej czy poza siecią od osób, które zgodnie z naszą wiedzą nie ukończyły 13. roku życia i żadna część naszej witryny internetowej nie jest skierowana do osób poniżej 13. roku życia. Rodzice i opiekunowie powinni przez cały czas nadzorować działania swoich dzieci. Jeżeli ustalimy, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe osoby poniżej 13. roku życia bez sprawdzenia zgody rodzicielskiej, usuniemy takie informacje. Jeżeli twierdzisz, że możemy znajdować się w posiadaniu informacji uzyskanych od lub na temat osoby poniżej 13. roku życia, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@huntsmanbuilds.com.

 

3          Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je gromadzimy?

 

3.1       Dane osobowe są gromadzone w momencie ich dobrowolnego przekazania za pośrednictwem witryny internetowej przez zarejestrowanych użytkowników którejkolwiek z naszych witryn internetowych lub usług internetowych. Nasza witryna internetowa automatycznie gromadzi określone dane dotyczące jej interakcji z odwiedzającymi na potrzeby usprawnienia działania, zarządzania i planowania. Niektóre informacje, które mogą stanowić dane osobowe (takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, adres IP, nazwa domeny, liczba odwiedzin witryny internetowej, daty odwiedzin witryny internetowej, data i godzina przesłania żądania internetowego, czas potrzebny do pobrania żądanych informacji, kody błędu wygenerowane podczas połączenia przeglądarki z naszą witryną internetową oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu witryny internetowej) mogą być gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia. Gromadzone mogą być również informacje zagregowane (takie jak liczba logowań odwiedzających w naszej witrynie internetowej). Więcej informacji na temat sposobu, w jaki korzystamy z plików cookie i technologii śledzenia, znajduje się w punkcie 10.

3.1.1     W przypadku użytkowników rejestrujących się lub kontaktujących się z nami jako osoba prywatna, będziemy gromadzić ich imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres (lub tylko miasto) i kilka innych informacji umożliwiających spełnienie żądania użytkownika (łącznie „dane identyfikacyjne”) oraz ewentualnie niektóre informacje na temat urządzenia używanego w celu uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej lub usług internetowych („dane urządzenia”); lub

3.1.2     W przypadku użytkowników rejestrujących się lub kontaktujących się z nami w imieniu spółki będziemy gromadzić dane identyfikacyjne spółki, dane identyfikacyjne przedstawiciela spółki oraz dane urządzenia.

3.2       Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami z zastosowaniem innych metod offline w celu zakupu naszych produktów lub usług lub korzystając z co najmniej jednej z metod kontaktu dostępnych offline, będziemy gromadzić dane identyfikacyjne i dane dotyczące płatności niezbędne w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży i dostarczenia towarów i usług lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie czy reklamację użytkownika oraz, w razie potrzeby, w celu obsługi i realizacji zamówienia i dalszego świadczenia naszych usług.

3.3       Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak np. Facebook, Pinterest, Twitter, będziemy gromadzić dane logowania i wszelkie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez użytkownika. W przypadku przesłania treści, w tym swoich danych osobowych, do sieci społecznościowej, a następnie zamieszczenie tagu naszej witryny internetowej, przesłanie to będzie podlegać warunkom korzystania i informacji o polityce prywatności obowiązującym w takiej sieci społecznościowej, nawet w przypadku zamieszczenia posta na oficjalnej stronie Huntsman Building Solutions w sieci społecznościowej. Nie mamy kontroli nad tymi warunkami korzystania i zasadami ochrony prywatności i nie sprawdziliśmy ich stosowności. W związku z tym przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych należy je przejrzeć.

 

4          W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

 

4.1       W celu komunikowania się z użytkownikiem

Korzystamy z danych osobowych użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania i/lub skargi dotyczące produktów lub usług bądź dowolne inne zapytanie przesłane nam przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

4.2       W celu dostarczania naszych produktów i usług

Gromadzimy dane osobowe w celu oferowania naszych produktów i/lub usług oraz ich funkcji. Możemy wykorzystywać zgromadzone informacje w celu potwierdzenia zamówienia lub subskrypcji użytkownika, przetworzenia płatności oraz dostarczenia produktów i usług żądanych, zamówionych lub subskrybowanych przez użytkownika. Będziemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w stopniu, w jakim będzie to konieczne do obsługi i realizacji zamówienia użytkownika oraz w celu świadczenia usług obsługi klienta.

Będziemy również wykorzystywać te informacje w celu zarządzania klientami, utrzymywania relacji z użytkownikiem, z zamiarem zapewnienia doskonałej obsługi klienta.

4.3       Do celów wewnętrznych przedsiębiorstwa, takich jak:

4.3.1     doskonalenie naszych produktów w celu dostosowania ich do potrzeb klientów i wyciąganie wniosków dotyczących możliwych usprawnień;

4.3.2     doskonalenie naszych usług świadczonych na rzecz użytkownika i zapewnienie spersonalizowanego interfejsu użytkownika; niektóre informacje (w szczególności informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie śledzenia) pomagają nam usprawniać naszą witrynę internetową; oraz

4.3.3     wykrywanie wszelkich oszustw i innych niestosownych działań oraz monitorowanie integralności treści w naszej witrynie internetowej.

 

5          Prowadzenie marketingu bezpośredniego:

 

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, w tym informacje dotyczące jego zamówienia, takie jak adres, na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możemy przykładowo wysyłać wiadomości e-mail z informacją o nowościach i aktualizacjach naszych produktów i usług. Informacje te mogą być przesyłane w formie reklam zamieszczonych w wiadomościach e-mail, listach, wiadomościach tekstowych SMS, reklam telefonicznych lub ukierunkowanych reklam internetowych. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, przed przesłaniem takich informacji marketingowych uzyskamy zgodę użytkownika.

5.1       W celu ochrony prywatności użytkownika i zapewnienia, że użytkownik ma kontrolę nad korzystaniem z jego danych osobowych, zawsze będziemy umożliwiać użytkownikowi „rezygnację” z bezpośredniego marketingu (lub wycofanie swojej zgody), gdy użytkownik kontaktuje się z nami w związku z produktem czy usługą lub otrzymuje jakąkolwiek wiadomość e-mail, wiadomość tekstową lub inną wiadomość w ramach marketingu bezpośredniego.

5.2       Użytkownik ma prawo uniemożliwić dowolną komunikację w ramach marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie — w tym celu musi kliknąć łącze rezygnacji zamieszczane w każdej wiadomości lub wysłać wiadomość e-mail na adres: privacy@huntsmanbuilds.com.

 

5.3       Na podstawie informacji posiadanych na temat użytkownika podejmujemy kroki w celu ograniczenia marketingu bezpośredniego do uzasadnionego i stosownego poziomu oraz przesyłania użytkownikowi wiadomości, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika lub być dla niego przydatne, opierając się na posiadanych informacjach na temat użytkownika.

6          Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 

6.1       Będziemy gromadzić, wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe w celach wskazanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, jeżeli będziemy pewni, że:

6.1.1     wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia umowy z użytkownikiem; na przykład w celu dostarczenia naszego produktu lub naszych usług konieczne będzie przetworzenie przez nas określonych danych osobowych potrzebnych do zrealizowania zamówienia użytkownika; lub

6.1.2     wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, jakie mamy jako przedsiębiorstwo, czy w celu dostarczania produktów i świadczenia usług na rzecz naszych klientów, pod warunkiem, że dane te są przez cały czas wykorzystywane w odpowiedni sposób i z poszanowaniem przysługujących użytkownikowi praw do ochrony prywatności. Na przykład pragniemy zawsze doskonalić nasze produkty i usługi, aby móc lepiej dostosowywać je do potrzeb naszych klientów. Czynności w zakresie przetwarzania danych wykonujemy również w celu poznania naszych klientów i utrzymywania relacji z użytkownikami, z zamiarem zapewnienia doskonałej obsługi klienta; lub

6.1.3     wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wypełnienie naszego zobowiązania prawnego lub regulacyjnego; na przykład w celu prowadzenia odpowiedniej ewidencji działalności, w celu zastosowania się do zgodnych z prawem wniosków złożonych przez organy publiczne lub w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa ustawodawczego i wykonawczego lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo; lub

6.1.4     użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez nas z jego danych osobowych w tym celu (np. jeżeli użytkownik przekazuje nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych).

6.2       Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody, a tym samym uniemożliwienia takiego przetwarzania w dowolnym momencie.

 

7          W jaki sposób chronimy i przechowujemy dane osobowe użytkownika?

 

7.1       Bezpieczeństwo danych

7.1.1     Aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do danych, zapewnić dokładność danych i ich prawidłowe wykorzystywanie, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych informacji. Oto niektóre z działań, które podejmujemy: zobowiązanie naszych pracowników i usługodawców do zachowania poufności; niszczenie lub trwałe anonimizowanie danych osobowych, które nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane. Firma Huntsman Building Solutions będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w sytuacji jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa, poufności czy integralności danych osobowych użytkownika oraz, jeżeli uzna to za stosowne lub jeżeli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, poinformuje użytkownika pocztą elektroniczną, przesyłając wiadomość tekstową lub zamieszczając wyraźny post w naszej witrynie internetowej w najbardziej odpowiednim czasie i bez zbędnej zwłoki, o ile jest to zgodne z (i) uzasadnionymi potrzebami egzekwowania prawa lub (ii) dowolnymi środkami niezbędnymi do ustalenia zakresu naruszenia i przywrócenia właściwej integralności systemu danych.

7.1.2     Jednak bezpieczeństwo danych osobowych jest uzależnione częściowo od bezpieczeństwa urządzenia stosowanego do komunikacji z nami, zabezpieczeń stosowanych w celu ochrony swoich danych uwierzytelniających (w stosownych przypadkach) oraz bezpieczeństwa zapewnianego przez dostawcę usług internetowych użytkownika. Dokładamy starań uzasadnionych z handlowego punktu widzenia w celu zapewnienia, że czynności w zakresie gromadzenia i zabezpieczania informacji są wykonywane zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa ustawowego i wykonawczego.

7.2       Przechowywanie danych

7.2.1     Możemy przechowywać dane użytkownika tak długo, jak jest to konieczne w celu dostarczania naszych produktów i świadczenia usług, a po zakończeniu tego okresu w zakresie dozwolonym przez prawo i na podstawie naszych zobowiązań prawnych (np. w przypadku przechowywania faktur) lub prawnie uzasadnionych interesów (np. w przypadku przechowywania danych w celu odniesienia się do ewentualnych sporów lub reklamacji).

7.2.2     Dodatkowo wdrożyliśmy zasady przechowywania, które mają zastosowanie do powierzonych nam informacji. Gdy dane użytkownika przestaną być już potrzebne, zapewnimy ich bezpieczne usunięcie lub zanonimizowanie.

8          Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika

 

Huntsman Building Solutions może udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim (lub zezwalać im na dostęp do tych danych w inny sposób) wyłącznie w następujący sposób i w następujących przypadkach:

8.1       Innym podmiotom stowarzyszonym firmy Huntsman Building Solutions do celów wspomnianych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

8.2       Dowolnym osobom trzecim, którym odpowiedni podmiot Huntsman Building Solutions zleca przetwarzanie tych danych w całości lub w części. Celem takiego przekazywania będzie pomaganie w zarządzaniu naszą działalnością i świadczeniu usług.  Na przykład możemy przekazywać dane osobowe użytkownika dostawcy usług w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia i dostarczenia produktu. Inne okoliczności mogą obejmować przekazywanie danych dostawcom usług marketingu elektronicznego, dostawcom usług hostingu oraz podmiotom pełniącym inne istotne role.  Należy pamiętać, że nigdy nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Te osoby trzecie zobowiązały się przestrzegać ograniczeń dotyczących poufności danych i wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które im udostępniamy lub które gromadzą w naszym imieniu, wyłącznie w celu świadczenia na rzecz naszej firmy zleconych im usług.

8.3       W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy prawa dotyczące ochrony danych Huntsman Building Solutions może ujawniać dane osobowe użytkownika lub zezwalać na uzyskanie dostępu do tych danych w inny sposób na podstawie zgodnego z prawem wniosku, takiego jak wezwanie sądowe, postępowanie sądowe, nakaz przeszukania czy nakaz sądowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli uważamy, że tego wymaga od nas prawo, za powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika. Przy odpowiednim uzasadnieniu możemy również zezwolić na dostęp do tych informacji w specjalnych nagłych przypadkach, gdy istnieje zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego.

8.4       Możemy ujawniać wszelki dane osobowe lub inne informacje uzyskane od użytkownika lub na jego temat osobom trzecim w związku z fuzją, przejęciem, upadłością czy sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów, w zakresie niezbędnym na potrzeby przetwarzania.

9          Przekazywanie danych osobowych na skalę globalną

 

9.1       Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przechowywane poza miejsce zamieszkania użytkownika, gdzie podlegają innym normom ochrony danych. W szczególności, jeżeli użytkownik mieszka na terenie Unii Europejskiej, powinien być świadomy, że jego dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom stowarzyszonym Huntsman Building Solutions i zewnętrznym dostawcom usług znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić, że dane osobowe są przenoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są starannie zarządzane, aby chronić przysługujące użytkownikowi prawa ochrony prywatności i jego interesy oraz aby zapewnić, że przeniesienia są ograniczone do krajów, które są uznane za kraje zapewniające odpowiedni stopień ochrony, lub do miejsc, co do których wiemy, że obowiązują w nich alternatywne ustalenia umożliwiające ochronę przysługujących użytkownikowi praw ochrony prywatności. W tym celu:

9.1.1     Zapewnimy, że przeniesienia w ramach firmy Huntsman Building Solutions i jej podmiotów stowarzyszonych będą objęte umową zawartą z członkami Grupy Huntsman Building Solutions (umową wewnątrzgrupową), na mocy której każdy członek Grupy jest zobowiązany do zapewnienia, że otrzymane przez niego dane osobowe będą podlegać ochronie na odpowiednim i spójnym poziomie za każdym razem, gdy będą przenoszone w ramach Grupy.

9.1.2     W przypadku przenoszenia danych osobowych użytkownika poza firmę Huntsman Building Solutions lub do osób trzecich, które pomagają nam dostarczać nasze produkty lub świadczyć usługi, zobowiążemy takie podmioty do ochrony danych osobowych użytkownika poprzez podpisanie z nimi stosownej umowy. Niektóre z tych zapewnień stanowią uznane systemy certyfikacji, takie jak Tarcza Prywatności UE-USA na rzecz ochrony danych osobowych przenoszonych z UE do Stanów Zjednoczonych. Lub:

9.1.3     W przypadku otrzymania wniosku o przekazanie informacji od organu egzekwowania prawa lub organów regulacyjnych dokładnie sprawdzimy te wnioski przed ujawnieniem danych osobowych.

9.2       Użytkownikowi przysługuje prawo skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wdrożonych zabezpieczeń (w tym w celu uzyskania kopii odpowiednich zobowiązań umownych) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkownika podczas przenoszenia ich w sposób wskazany powyżej.

10        Stosowanie plików cookie i innych technologii śledzenia

 

Huntsman Building Solutions stosuje określone technologie monitorowania i śledzenia (takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, tagi i skrypty). Technologie te są używane w celu utrzymywania, świadczenia lub doskonalenia naszych usług na bieżąco oraz w celu zapewnienia naszym klientom lepszej obsługi.  Na przykład dzięki tym technologiom jesteśmy w stanie utrzymać i śledzić na bieżąco preferencje i uwierzytelnione sesje naszych klientów, lepiej zabezpieczać nasze usługi, ustalać problemy techniczne, trendy wśród użytkowników i skuteczność kampanii oraz monitorować i doskonalić ogólną wydajność naszych usług.

Należy pamiętać, że zewnętrzni dostawcy usług zamieszczający pliki cookie i wykorzystujący inne technologie śledzenia za pośrednictwem naszych usług mogą mieć własne zasady dotyczące sposobu gromadzenia i przechowywania informacji. Takie praktyki nie zostały uwzględnione w niniejszej Informacji o polityce prywatności i nie mamy nad nimi żadnej kontroli.

10.1     Pliki cookie

10.1.1   Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie („Pliki cookie”) w celu śledzenia informacji przekazywanych nam przez przeglądarkę użytkownika podczas korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane i mogą być przechowywane na dowolnym z urządzeń użytkownika, które umożliwia korzystanie z Internetu, np. na komputerze, smartfonie lub tablecie — pełniąc funkcję pamięci strony internetowej. Stosujemy kilka różnych rodzajów plików cookie.

10.2     Stosujemy następujące pliki cookie w naszej witrynie internetowej:

10.2.1   Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie są istotne i pomagają użytkownikowi w poruszaniu się po naszej witrynie internetowej. Pomagają obsługiwać funkcje bezpieczeństwa i funkcje podstawowe oraz są niezbędne do prawidłowego działania naszej witryny internetowej, jeżeli więc zostaną zablokowane przez użytkownika, nie możemy zagwarantować prawidłowego zabezpieczenia czy działania witryny podczas jego wizyty.  Funkcjonalne pliki cookie

10.2.2   Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie są stosowane, aby zapewnić użytkownikowi najlepszą obsługę. Te pliki cookie są używane na przykład do personalizowania treści odpowiednio do lokalizacji użytkownika. Pozwalają naszej witrynie internetowej zapamiętać wybór dokonany przez użytkownika (jak wyłączenie plików cookie lub lokalizację wybraną wcześniej przez użytkownika), aby zapewnić bardziej spersonalizowane funkcje.

10.2.3   Pliki cookie dotyczące wydajności

Pliki cookie dotyczące wydajności pomagają nam zrozumieć zachowanie użytkowników naszej witryny internetowej. Pomagają nam nieustannie doskonalić naszą witrynę internetową, aby dostarczać najlepsze informacje umożliwiające realizację celów naszych projektów. Te pliki cookie pomagają nam również zrozumieć skuteczność naszej witryny internetowej. Na przykład te pliki cookie informują nas, które strony są odwiedzane najczęściej i czy użytkownicy otrzymują komunikaty o błędzie ze stron internetowych.

10.2.4   Wszystkimi plikami cookie zarządzają podmioty zewnętrzne i w celu uzyskania dodatkowych informacji na ich temat należy zapoznać się z informacjami o polityce prywatności dostępnymi w witrynach internetowych takich podmiotów zewnętrznych. W szczególności korzystamy z narzędzia Google Analytics, które umożliwia nam przeprowadzenie oceny sposobu korzystania z naszej witryny internetowej przez użytkowników. Informacje te mają zasadnicze znaczenie dla ciągłego doskonalenia funkcjonalności naszej witryny internetowej. Mogą one być przechowywane przez okres od 30 minut do dwóch lat. Informacje generowane przez te pliki cookie na temat sposobu korzystania z naszej witryny internetowej (w tym adres IP użytkownika) będą przesyłane do firmy Google Inc i przechowywane przez tę firmę na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

10.3     Kontrolowanie własnych ustawień plików cookie:

Po udzieleniu przez użytkownika zgody na stosowanie plików cookie będziemy przechowywać plik cookie na komputerze lub urządzeniu użytkownika, aby pamiętać o udzieleniu zgody podczas kolejnej wizyty użytkownika. Przeglądarki internetowe umożliwiają użytkownikowi zmianę ustawień plików cookie, na przykład pozwalają na zablokowanie określonych rodzajów plików cookie lub rodzajów plików. W związku z tym użytkownik może zablokować pliki cookie, aktywując ustawienie w swojej przeglądarce, które pozwala użytkownikowi na odrzucenie wszystkich lub części plików cookie.  Jeżeli jednak użytkownik ustawi swoją przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała wszystkie pliki cookie, może nie mieć możliwości uzyskania dostępu do wszystkich lub niektórych części witryny internetowej z tego względu, że niektóre z tych plików mogą być funkcjonalnymi plikami cookie. Dodatkowe informacje na temat usuwania lub blokowania plików cookie są dostępne pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

11        Prawa użytkownika przysługujące mu w odniesieniu do jego danych osobowych

 

11.1     Z zastrzeżeniem niektórych wyjątków wskazanych w punkcie 11.2 i w niektórych przypadkach uzależnionych od podejmowanej przez nas działalności w zakresie przetwarzania danych użytkownikowi przysługują następujące prawa wskazane w niniejszym punkcie:

11.1.1   do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów lub do wniesienia sprzeciwu (bez potrzeby przedstawienia jakiegokolwiek uzasadnienia) wobec działalności w zakresie marketingu bezpośredniego;

11.1.2   do żądania przekazania użytkownikowi kopii jego danych osobowych, które przechowujemy, użytkownikowi przysługuje także prawo do uzyskania informacji na temat: (a) źródła jego danych osobowych; (b) celu, podstaw prawnych i metod przetwarzania; (c) tożsamości administratora danych; oraz (d) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane;

11.1.3   do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika w sytuacji, gdy: (a) kwestionowana jest dokładność danych osobowych; (b) dane przetwarzane są zgodnie z prawem, jednak użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; (c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów, w jakich zostały one zgromadzone, jednak dane te są wymagane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia;

11.1.4   do żądania usunięcia danych osobowych użytkownika w niektórych okolicznościach (np. gdy nie są już potrzebne do celu lub celów, w jakich były gromadzone lub przetwarzane);

11.1.5   w niektórych okolicznościach do żądania przekazania danych użytkownika innej spółce w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych);

11.1.6   do wycofania udzielonej zgody;

11.1.7   do żądania zmiany sposobu, w jaki kontaktujemy się z użytkownikiem w celach marketingowych;

11.1.8   do żądania poprawienia błędów w danych osobowych użytkownika lub aktualizacji jego danych, w zależności od sytuacji;

11.1.9   uzyskania kopii zabezpieczeń, z zastosowaniem których dane osobowe użytkownika są przekazywane poza terytorium UE; oraz

11.1.10 do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego w sprawie ochrony danych.

11.2     Przed przekazaniem użytkownikowi żądanych danych możemy zwrócić się do użytkownika z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości i ze względów bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty, jeżeli zezwala na to prawo, na przykład w sytuacji, gdy żądanie użytkownika jest wyraźnie nieuzasadnione lub przesadne.

12        Zmiany niniejszej Informacji o polityce prywatności

 

Możemy od czasu do czasu aktualizować i zmieniać niniejsze oświadczenie o polityce prywatności, aby zapewnić jej zgodność z wymogami przepisów prawa i sposobem prowadzenia naszej działalności. Najnowsza wersja niniejszej Informacji o polityce prywatności będzie zamieszczana na niniejszych stronach, prosimy więc o ich regularne sprawdzanie.

13        Dane kontaktowe

 

13.1     W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o polityce prywatności lub w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek ze swoich praw wskazanych w punkcie 11 prosimy o kontakt:

13.1.1   drogą elektroniczną pod adresem: privacy@huntsmanbuilds.com

13.1.2   pocztą tradycyjną poprzez przesłanie pisma do zespołu ds. prywatności na adres: 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380 USA

13.1.3   telefonicznie pod numerem: +1 281 719 6000

Podejmiemy próby rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących wykorzystywania danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności.

13.2     Mieszkańcom państw członkowskich UE przysługuje również prawo wniesienia skargi do własnego krajowego organu nadzoru ds. ochrony danych w dowolnym momencie.  Zachęcamy jednak, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z nami.