Prawa i opcje wyboru użytkownika

Oferujemy użytkownikom kilka opcji wyboru w odniesieniu do danych osobowych, które od nich zbieramy. Użytkownik może zrezygnować z opcji otrzymywania wiadomości e-mail od nas, klikając dowolne z łączy rezygnacji, które są zamieszczone w przesyłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowo, aby zaktualizować swoje preferencje lub przesłać żądanie, należy skontaktować się z nami, klikając poniższe łącza lub postępując zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji „Jak się z nami skontaktować” w Informacji o polityce prywatności w Internecie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa lokalnego użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy, lub zażądać skorygowania, zmiany lub usunięcia danych, kontaktując się z nami w sposób wskazany powyżej. Jeśli tak przewiduje prawo, użytkownik może wycofać każdą udzieloną wcześniej zgodę lub wyrazić sprzeciw w dowolnym momencie z uzasadnionych przyczyn wobec przetwarzania jego danych osobowych, a my zastosujemy się do jego preferencji.

 

Przekaż żądanie dotyczące Twoich danych osobowych.
Kliknij Tutaj

Należy pamiętać, że firma Huntsman Building Solutions nie sprzedawała żadnych danych osobowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Zarządzaj swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie w dowolnym momencie.
Zarządzaj plikami cookie