Kursy Szkoleniowe

Izolacje natryskowe HBS to synonim wydajności i zrównoważonego podejścia dla środowiska, co potwierdzają zarówno początkujący, jak i doświadczeni wykonawcy izolacji. Dzięki Uniwersytetowi HBS możesz wziąć udział w kursach podnoszących kwalifikacje i zapewnić sukces swojej firmie.

A contractor spraying foam

Szkolenie Dla Wykonawców Natryskowej Pianki Izolacyjnej

Program kompleksowego szkolenia prowadzony przez pracowników technicznych HBS oraz inżynierów. Szkolenie dla wykonawców izolacji prowadzone jest w Centrum Doskonałości HBS lub na budowie, a jego zadaniem jest edukowanie i wspieranie wykonawców natryskowej izoalcji. Po zaliczeniu egzaminu na koniec zajęć uczestnicy utrzymują dyplom certyfikowanego wykonawcy izolacji HBS.

W trakcie szkolenia omawiane są następujące tematy

  • Podstawy i historia natryskowej pianki izolacyjnej
  • Parametry fizyczne budynku i znaczenie jego izolacji cieplnej
  • Szkolenie z BHP i ochrony środowiska
  • Wprowadzenie do przepisów budowlanych 
  • Szkolenie z użytkowania sprzętu
  • Prezentacja pistoletu natryskowego i zagadnienia dotyczące jego konserwacji 
  • Najlepsze praktyki postępowania z materiałami 
  • Przygotowanie stanowiska pracy i wskazówki dotyczące aspektów biznesowych 
  • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów